Nieuw middel voor basaalcelcarcinoom

image001

Sinds januari 2015 is er een nieuw middel beschikbaar tegen de behandeling van huidkanker, de basaalcelcarcinoom. Het middel heet Erivedge, met als werkzame stof vismodegib. In een eerste grote studie onder 104 patienten blijken de resultaten veelbelovend. De belangrijkste maat voor effectiviteit was de respons op de behandeling; vermindering op de tumorgrootte met 30% of verdwijning van alle tekenen van kanker. Het onderzoeksverslag is in januari gepubliceerd in het vaktijdschrift American Academy Dermatology. De gunstige bevindingen werden recentelijk bij een multinationale, multicentrum studie nogmaals bevestigd. Vismodegib zou ook gunstige effecten hebben bij mensen met een erfelijke vorm van huidkanker, de zogenaamde Gorlin syndroom.

Klik hier voor meer informatie.